Poszukiwanie szlaków komórkowych związanych z patogenezą zespołu HNF1B-MODY