Narzędzia do poszukiwania patogennych mutacji w regionach regulatorowych ludzkiego genomu