Praca szuka człowieka!

W ramach projektu oferujemy:
Praca nad aktualnym i kluczowym problemem w radioterapii onkologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych
Możliwość rozwoju naukowego i osobistego w ramach jednostki realizującej badania naukowe na światowym poziomie
Staże i wyjazdy studyjne do Dana-Farber Cancer Institute oraz uczestnictwo w rozbudowanym programie szkoleń
Elastyczne godziny pracy
Bardzo dobre wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na cały etat (szczegóły na stronie www)
Rozpoczęcie pracy w projekcie od sierpnia 2018 roku

Procedura naboru:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać za serwisu informatycznego BTM lub w wersji papierowej na adres zakładu (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Mazowiecka 15, 92-215 Łódź) w nieprzekraczalnym terminie do 23:59 dnia 14 lipca 2018 roku. W przypadku zgłoszeń w formie papierowej decyduje data doręczenia dokumentów.


Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1. Aktualne curriculum vitae opisujące wykształcenie, daty uzyskania stopni naukowych, zdobyte doświadczenie naukowe i praktyczne (max 4 strony A4). CV musi zawierać oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych”
2. Listę publikacji
3. Dokument potwierdzający uzyskane stopnie naukowe
4. Opis najważniejszych osiągnięć naukowych (1 strona)
5. Maksymalnie 3 pdf dokumentujących osiągnięcie (artykuły, potwierdzenia patentów, skany nagród itp.)
Zgłoszenia niespełniające wymagań zostaną odrzucone
Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez kierownika projektu oraz zaproszonych ekspertów. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku Angielskim (osobiście lub w formie telekonferencji) pomiędzy 15-29 lipca 2018 roku.
W razie dodatkowych pytań o zakres tematyczny projektu, obowiązki i wymagania stawiane kandydatom prosimy o kontakt mailowy (Wojciech.fendler@umed.lodz.pl) lub telefoniczny (42-272-53-85).

więcej informacji tutaj: załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

 

Darmowa rejestracja!


W dniach 21-23 czerwca w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 247/249) odbędzie się konferencja Polish Scientific Networks, której pierwszy dzień jest otwarty dla publiczności. W programie wykład poświęcony współczesnym metodom leczenia cukrzycy, dyskusja na temat odpowiedzialności społecznej lekarzy i naukowców oraz... koncert muzyki filmowej!

Wydarzenia w dniu 21 czerwca odbywają się w języku polskim, udział w tych wydarzeniach jest darmowy i będzie świetną okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu medycyny, zadania pytań oraz rozmowy w nieformalnej atmosferze podczas przerwy przy poczęstunku przygotowanym przez organizatorów.

Zapraszamy do udziału - proponujemy trzy możliwości rejestracji - za pośrednictwem strony www lub maila na adres psn@pan.pl z tematem "Rejestracja" lub telefonicznie pod numerem 42 272 53 85.

 

Nagroda

Studentka zakładu, Zuzanna Nowicka, zajęła I miejsce w sesji 'Endocrinology and Diabetology' oraz II miejsce w sesji 'Pediatrics' konferencji Juvenes Pro Medicina 2018, która odbyła się w Łodzi dniach 25-26 maja. I miejsce otrzymała praca 'Temporal dynamics of serum let-7g expression mirror the decline of residual beta-cell function in longitudinal observation of children with type 1 diabetes' przygotowana wspólnie z doktorantką zakładu, Beatą Małachowską, pod opieką profesora Wojciecha Fendlera.

 

Szkolenie dla doktorantów!

Jeśli jesteś doktorantem i chcesz nauczyć się dobrze prezentować, poznać tajniki prawidłowej emisji głosu oraz uczestniczyć w warsztatach statystycznych to Kuźnia Młodych Talentów organizowana z ramienia PAN jest właśnie dla Ciebie. W gronie najlepszych specjalistów nauczymy Cię umiejętności miękkich niezbędnych każdemu młodemu naukowcowi!

W ramach szkoły przewidziane są liczne konkurs z cennymi nagrodami m.in. 2500zł na uczestnictwo w wybranej konferencji naukowej oraz darmowy kurs statystyczny od firmy StatSoft. Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona!


Więcej informacji na stronie www oraz na stronie fb

 

TVP 3 Łódź

Aktywna rekrutacja pacjentów do projektu badawczego Pawła dotarła na szklane ekrany. W tym tygodniu, dr Paweł Sztromwasser razem z profesorem Maciejem Borowcem z Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej naszego uniwersytetu udzielili wywiadu Telewizji Polskiej. Mówili między innymi o potrzebie przeprowadzania badań genetycznych u pacjentów z cukrzycami monogenowymi i o tym jakich pacjentów szukamy do obecnie realizowanego projektu.

Link do strony TVP 3 Łódź znajduje się: TUTAJ

 

Sukces naszego studenta

Studentka Zakładu, Zuzanna Nowicka, została laureatką konkursu "Granty UMEDu 2018", otrzymując 10 000 PLN na realizację projektu „Epidemiology and risk factors for radiotherapy-induced dysfunction of the thyroid and parathyroid glands”. Projekt będzie realizowany pod opieką prof. Wojciecha Fendlera.

 

Sukces naszego doktoranta

W styczniu 2018 roku nasz doktorant, Bartłomiej Tomasik, opublikował artykuł w czasopiśmie Haematologica (IF = 7,702) będącym czołowym pismem z zakresu hematologii. Praca zatytułowana “Heterozygous carriers of germline c.657_661del5 founder mutation in NBN gene are at risk of central nervous system relapse of B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia” jest zwieńczeniem kilkuletniej pracy ośrodków zrzeszonych w ramach Polskiej Grupy Pediatrycznej ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków. Projekt kierowany przez Bartłomieja Tomasika został finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Diamentowy Grant i był realizowany w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod opieką Prof. Wojciecha Młynarskiego oraz dr Agaty Pastorczak.

Artykuł można przeczytać tutaj: TUTAJ

 

Nabór pracowników! Poszukiwany post-doc

Oferta pracy w link TUTAJ

 

Piszą o nas w Dzienniku Łódzkim

Zapraszamy do lektury

 

Piszą o nas w PAP

Największy portal zajmujący się promowaniem polskiej nauki napisał o naszym teście diagnostycznym pozwalającym na wczesne wykrycie raka jajnika. Zapraszamy do lektury TUTAJ

 

Nasz artykuł w Archipelagu Onkologii

Niedawno w serwisie Archipelag Onkologii (http://www.mp.pl/onkologia/) pojawił się nasz artykuł zatytułowany „Rak trzustki – wyzwania i perspektywy”. Jest on inspirowany wynikami jednego z najnowszych badań, w którym brali udział członkowie naszego zespołu, czyli pracy pt. „Compensatory Metabolic Networks in Pancreatic Cancers Upon Perturbation of Glutamine Metabolism” opublikowanej na łamach czasopisma Nature Communications. Zachęcamy do lektury artykułu w serwisie Archipelag Onkologia, osoby zainteresowane znajdą go pod tym adresem: TUTAJ

 

Opracowujemy program mający pomóc ustabilizować zmienność glikemii u chorych na cukrzycę typu I

Zespół łódzkich naukowców, w którego skład wchodzą członkowie naszego Zakładu, pracuje nad stworzeniem programu komputerowego do pomiaru i modyfikacji stężenia glukozy we krwi w czasie rzeczywistym. Program ma umożliwiać przetwarzanie danych z czujników stosowanych przez chorych na cukrzycę typu I co pomoże ustabilizować zmienność glikemii w tej grupie pacjentów. Zespół łączy specjalistów z kilku dziedzin - lekarzy, statystyków, informatyków oraz bioinformatyków z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej kierowanego przez prof. Wojciecha Fendlera oraz grupę kierowaną przez dra Andrzeja Romanowskiego z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Nasz zespół reprezentują lek. Konrad Pagacz oraz mgr inż. Przemysław Kucharski, którzy pracują nad nowatorską metodą analizy sygnałów, która pozwoli stwierdzić czy u danego pacjenta stężenie glukozy we krwi jest niestabilne. Taki stan wiąże się ze zwiększonym ryzykiem poważnych powikłań jak np. utrata wzroku czy uszkodzenie mięśnia sercowego, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza, która umożliwi szybką i skuteczną modyfikację leczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ

 

Drugi nabór pracowników do projektu First TEAM!

Szukamy entuzjasty nauk medycznych i statystyki do badań w projekcie First Team.

 

Projekt „Predictive Biomarkers of Radiation Toxicity (PBRTox)” pod kierownictwem dr Wojciecha Fendlera uzyskał dofinansowanie ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w wysokości 1.999.651 zł na lata 2017-2020.
Celem projektu jest identyfikacja biomarkerów pozwalających na zmniejszenie ryzyka powikłań radioterapii oraz stworzenie uniwersalnego algorytmu analizy krążących w surowicy mikroRNA jako narzędzi diagnostycznych w onkologii.
W ramach projektu poszukujemy wybitnego młodego naukowca z tytułem doktora uzyskanym nie wcześniej niż w 2012 roku.

Obszar zadań tematycznych dla zespołu obejmuje między innymi:
Analizy biostatystyczne i bioinformatyczne dużych zbiorów danych o ekspresji genów w onkologii i radioterapii
Integrację danych klinicznych, obrazowych i molekularnych
Wykorzystanie danych o ekspresji mikroRNA wytworzonych za pomocą wielkoskalowych technik badania ekspresji do identyfikacji biomarkerów powikłań radioterapii
Tworzenie narzędzi bioinformatycznych pozwalających na integrację baz danych transkryptomicznych i miRNA w onkologii
Kontakt z zespołem lekarzy Zakładu Radioterapii UM oraz jednostek współpracujących w zakresie gromadzenia danych klinicznych oraz materiału biologicznego

W ramach projektu oferujemy:
Praca nad aktualnym i kluczowym problemem w radioterapii onkologicznej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych
Możliwość rozwoju naukowego i osobistego w ramach jednostki realizującej badania naukowe na światowym poziomie
Staże i wyjazdy studyjne do Dana-Farber Cancer Institute oraz uczestnictwo w rozbudowanym programie szkoleń
Elastyczne godziny pracy
Bardzo dobre wynagrodzenie w ramach umowy o pracę na cały etat (szczegóły na stronie www.fnp.org)/oferta_pracy)
Rozpoczęcie pracy w projekcie od listopada 2017 roku
Procedura naboru
Zgłoszenia prosimy nadsyłać za pomocą systemu informatycznego BTM (https://services.konsta.com.pl/first-team/) lub w wersji papierowej na adres zakładu (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej, Mazowiecka 15, 92-215 Łódź) w nieprzekraczalnym terminie do 23:59 dnia 10 października 2017 roku. W przypadku zgłoszeń w formie papierowej decyduje data doręczenia dokumentów.
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:
1. Aktualne curriculum vitae opisujące wykształcenie, daty uzyskania stopni naukowych, zdobyte doświadczenie naukowe i praktyczne (max 4 strony A4). CV musi zawierać oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późń. zm.)”
2. Listę publikacji
3. Dokument potwierdzający uzyskane stopnie naukowe
4. Opis najważniejszych osiągnięć naukowych (1 strona)
5. Maksymalnie 3 pdf dokumentujących osiągnięcie (artykuły, potwierdzenia patentów, skany nagród itp.)
Zgłoszenia niespełniające wymagań zostaną odrzucone


Wszystkie nadesłane dokumenty zostaną ocenione przez kierownika projektu oraz zaproszonych ekspertów. Najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w języku Angielskim (osobiście lub w formie telekonferencji) w październiku 2017 roku.


W razie dodatkowych pytań o zakres tematyczny projektu, obowiązki i wymagania stawiane kandydatom prosimy o kontakt mailowy (btm@umed.lodz.pl) lub telefoniczny (42-272-53-85).

Post-doc (zatrudnienie na umowę o pracę – 1 miejsce) - więcej informacji tutaj

APLIKUJ TUTAJ

 

Łódzko-bostoński zespół naukowców poszukuje kombinacji leków na raka trzustki!

Rak trzustki jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów. Pomimo leczenia, w ciągu roku od rozpoznania umiera ponad 75% pacjentów. Największe szanse na dłuższe przeżycie daje całkowite wycięcie guza, jednak takie leczenie możliwe jest w zaledwie w jednym przypadku na 5. Dodatkowe leczenie takie jak radioterapia czy chemioterapia nie poprawiają znacznie przeżycia pacjentów. Dlatego istnieje silna potrzeba opracowania nowej terapii lekowej „skrojonej” na potrzeby walki z rakiem trzustki. Dotychczas opracowane terapie, pomimo obiecujących wyników wstępnych okazały się kompletnie nieskuteczne ze względu na niezwykłą plastyczność komórek raka trzustki, które już zaledwie po kilku dniach terapii nowym lekiem uodparniają się na jego działanie. Pytanie powstało – jak zapobiec nabytej chemiooporności raka trzustki?
W artykule „Compensatory Metabolic Networks in Pancreatic Cancers Upon Perturbation of Glutamine Metabolism”opublikowanym 3 lipca 2017 na łamach prestiżowego czasopisma Nature Communications naukowcy z Dana-Farber Cancer Institute (Harvard Medical School) we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracowali nowy schemat chemioterapii, przełamujący proces nabywania oporności i skutecznie hamowało rozrost komórek nowotworowych. Unikalne podejście jakie wykorzystali łódzcy naukowcy opierało się o wykorzystanie bioinformatycznych narzędzi do predykcji działania znanych leków i substancji bioaktywnych. Ponieważ wytypowane w ten sposób kombinacje leków opierają się o związki już dopuszczone do obrotu, wprowadzenie kombinowanej chemioterapii do badań klinicznych będzie dużo łatwiejsze niż rejestracja nowych substancji aktywnych. Takie podejście nazywane jest „drug repurposing” i zdobywa coraz większą popularność ze względu na stale rosnące zapotrzebowanie na nowe, celowane terapie w onkologii, co uniemożliwia długotrwały proces rejestracji leków.

Wiodącymi autorami projektu są Joseph Mancias, Alec Kimmelman oraz Douglas Biancur. Polskimi współautorami tej pracy są prof. Wojciech Fendler – kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz jego doktorantka lek. Beata Małachowska.

 

Nagroda JDRF-ISPAD Research Fellowship dla doktorantki z Łodzi!

Największa organizacja zrzeszająca naukowców badających cukrzycę u dzieci i młodzieży - The International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) - w kooperacji z Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) – amerykańska organizacja charytatywna sponsorująca badania nad cukrzycą typu 1 – przyznaje co roku 4 prestiżowe granty naukowe ISPAD-JDRF Research Fellowship. Niezmiernie miło nam poinformować, że w tym roku nagroda ta została przyznana lek. Beacie Małachowskiej – doktorantce prof. Wojciech Fendlera z Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej. Projekt "Lysophosphatidic acid in pathogenesis of HNF1B-MODY syndrome – the role of kidney and adipose tissue" został przedstawiony podczas 17th ISPAD School for Physicians a następnie rekomendowany przed komitet organizacyjny do otrzymania tej nagrody.


Serdecznie gratulujemy i życzy dalszych sukcesów!

 

Zakończyliśmy III edycję studiów podyplomowych z biostatystyki

24 słuchaczy dzielnie przebrnęło przez 17 zjazdów obejmujących zróżnicowaną tematykę naukową, medyczną i statystyczną. Wierzymy, że zdobyta wiedza i umiejętności znajdą dobre zastosowanie w ich karierach naukowych i klinicznych, a nawiązane kontakty stworzą sieć współpracy na długie lata. Rekrutacja na IV edycję rozpocznie się niebawem - ogłoszenia co do szczegółów naboru pojawią się na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz naszej.

Wojciech Fendler i Cezary Watała

 

Konkurs UMED oPROCESowany rozstrzygnięty

Miło nam poinformować, że Wojciech Fendler, Beata Małachowska i Maria Jagiełło zajęli II miejsce w konkursie UMED oPROCESowany. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

 

Piszą o nas w Scientific American

Na początku roku w Science Translational Medicine ukazał się nasz artykuł na temat badań ukierunkowanych na poszukiwanie wczesnych markerów radiotoksyczności w surowicy, które wykonywaliśmy przy współpracy z prof. Chowdury. Niezmiernie cieszymy się, że badania te zostały poddane dyskusji i pojawiły się w Scientific American. Zapraszamy do lektury TUTAJ

 

Sukces Bartłomieja Tomasika podczas Łódzkiej Konferencji Onkologicznej

W dniu 27. maja w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyła się Łódzka Konferencja Onkologiczna, która ma na celu integrację naukową onkologów z regionu łódzkiego. Z przyjemnością informujemy, że doktorant naszego Zakładu, Bartłomiej Tomasik, został wybrany zwycięzcą sesji „Młodzi Lekarze”, a przedstawiona przez niego praca „Kardiotoksyczność po radioterapii w raku piersi” jest owocem współpracy pomiędzy Zakładem Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej oraz Zakładem Teleradioterapii oraz Oddziałem Kardiologii Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.
Prowadzone przez nas badanie dotyczy poszukiwania biomarkerów kardiotoksyczności w surowicy pacjentek poddanych radioterapii z powodu raka piersi. Ze względu na zdecydowaną poprawę wyników leczenia onkologicznego raka piersi, problem kardiotoksyczności po radioterapii nabiera coraz większego znaczenia. Nagroda przyznana naszej pracy przez łódzkie środowisko onkologiczne dodatkowo podkreśla wagę tego problemu i motywuje nas do dalszych działań w tym zakresie.


 

Cześć i chwała studentowi Zakładu! Konrad Pagacz otrzymał "Grant UMED"!

Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Łodzi ogłosiło wyniki trzeciej edycji konkursu "Granty UMEDU", w którym o dofinansowanie projektu naukowego mogli starać się studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Z przyjemnością informujemy, że członek naszego zespołu, Konrad Pagacz otrzymał grant na badania pt. „Porównanie zmienności glikemii pomiędzy dwiema metodami intensywnego nadzoru glikemii”.

Celem projektu jest zbadanie błędu systematycznego nałożonego na zmienność glikemii przez dwie metody intensywnego nadzoru glikemii – Continuous Glucose Monitoring (CGM) oraz Flash Glucose Monitoring (FGM). Szczególna uwaga w trakcie badań zostanie poświęcona parametrom opisującym stany hipoglikemiczne wśród dzieci chorujących na cukrzycę typu I, gdyż właśnie wtedy rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów glikemii za pomocą dwóch metod są największe.

 

Nadzwyczajny sukces naszych studentów na konferencji Juvenes Pro Medicina!

Juvenes Pro Medicina jest ogólnopolską i międzynarodową konferencją studencką organizowaną przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UM w Łodzi. W dniach 19-20 maja odbyła się jej 55-ta edycja, a Konrad Pagacz zajął pierwsze oraz drugie miejsce za wystąpienia ustne w sesji Endocrinology & Diabetology.
1. nagroda. Konrad Pagacz. "Glyculator2 – an automated tool for calculation of glycaemic variability indices"
2. nagroda. Wiktoria Pietras, Zuzanna Nowicka, Konrad Pagacz. "Glycaemic variability parameters in short and long term models of continuous glucose monitoring (CGM) and their association with clinical indicators of glycaemic control"

Gratulujemy!

 

Fundusze Unijne na badania przesiewowe dla Uniwerystetu Medycznego w Łodzi!

W dniu 30. marca Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wyniki konkursu Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi (nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16) na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne PO WER. Wśród 11 projektów którym przyznano finansowanie znalazł się program „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” przygotowany przez Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju UM oraz zespoły prof. Wioletty Pietruszewskiej (Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej) oraz prof. Wojciecha Fendlera (Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej). W ramach przyznanego 1,7 mln zł dofinansowania wdrożony zostanie kompleksowy program badań przesiewowych kierowany do pacjentów z czynnikami ryzyka nowotworów głowy i szyi.

Nasz Program obejmie swoim zasięgiem 4 województwa: Łódzkie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie oraz Śląskie. W ramach Programu planowane są badania pacjentów na każdym szczeblu opieki medycznej, poczynając od współpracujących z UM jednostek Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przez poradnie specjalistyczne. Pacjenci włączeni do Program będą objęci opieką psychologiczną, która zapewni wsparcie emocjonalne dla chorych i ich rodzin. Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Incus - dla wspierania rozwoju otolaryngologii łódzkiej.
Przygotowaliśmy cykl szkoleń z zakresu wczesnej diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami z nowotworami głowy i szyi dla personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony w maju 2017r.
Dodatkowo utworzona zostanie platforma edukacyjno-szkoleniowo-konsultacyjna, skierowana do pacjentów, personelu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz specjalistów z zakresu onkologii regionu głowy i szyi. Rozpoczęcie ona działalność w maju 2017r.

Pacjentów oraz lekarzy zainteresowanych Programem zachęcamy do kontaktu z Kliniką Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, tel: 42 677 67 25 

Zacieśnienie współpracy polsko-amerykańskiej

Dzięki programowi Mentoring Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej profesor Wojciech Fendler kilka lat temu nawiązał współpracę z prof. Dipanjanem Chowdhury z Dana-Farber Cancer Institute (Harvard Institute of Medicine, Boston, USA).
Wspólne prace obu naukowców zaowocowały m.in. dwoma publikacjami w Science Translational Medicine (link do publikacji) oraz kilkoma innymi znakomitymi pracami dotyczącymi głównie microRNA w onkologii i radioterapii. Dana-Farber Cancer Institute oficjalnie włączył Wojciecha Fendlera do swojego zespołu badawczego jako Visting Associate Professor co ostatecznie przypieczętowało współpracę między obiema jednostkami. W związku z tym wydarzeniem nasi przedstawiciele – prof. Wojciech Fendler i jego doktorantka oraz współautorka jednej z prac w Science Translational Medicine - Beata Małachowska - w dniach 16-22.03.2017 złożyli wizytę w Instytucie celem omówienie dalszych wspólnych projektów badawczych.


Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych prac!


   
 

Wojciech Fendler zdobył grant w konkursie First Team!

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugi konkurs w programie FIRST TEAM, który wspiera młodych doktorów w zakładaniu pierwszych własnych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości prawie 14 mln zł zdobyło siedmioro młodych badaczy. Wojciech Fendler otrzymał grant na badania o tematyce: Predykcyjne biomarkery radiotoksyczności (PBRTox).

link do strony FNP z wynikami konkursu

 

Beata Małachowska otrzymała grant PRELUDIUM

PRELUDIUM to konkurs Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Beata Małachowska otrzymała grant na badania o tematyce: Kwas lizofosfatydowy w patogenezie zespołu HNF1B-MODY

Opis projektu: "Dzięki współpracy z prof. Wojciechem Młynarskim – kierownikiem Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), która prowadzi Polskie Rejestr Cukrzycy u Dzieci i Młodzieży, w którym uprzednio pracował zarówno prof. Fendler jak i lek. Malachowska – udało się przeprowadzić analizę metabolomicznego odcisku palca na unikalnych próbkach surowicy krwi pacjentów z molekularną diagnozą rzadkich form cukrzycy monogenowej. Dogłębna analiza danych, ujawniała zmiany w stężeniu metabolitów, które są charakterystyczne dla pacjentów z mutacją w obrębie genu HNF1B. Następnie, celem oceny czy obserwowane zaburzenia metaboliczne są związane z patogenezą zespołu HNF1B-MODY (ang. Maturity Onset Diabetes of the Young), przeprowadziliśmy badania in vitro na linii komórek wątroby z wyciszoną ekspresją genu HNF1B, które poddaliśmy stymulacji metabolitem wyselekcjonowanym na podstawie badań metabolomicznych. Nr grantu 2016/21/N/NZ5/01448"

Bartłomiej Tomasik otrzymał grant PRELUDIUM

Narodowe Centrum Nauki przyznało fundusze na realizację projektu o tematyce: Profil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii.

Opis projektu: "Zamierzamy określić profil mikroRNA specyficzny dla osób, u których wystąpiły powikłania radioterapii raka gardła środkowego (oropharyngeal squamous cell carcinoma - OPSCC) i dla tych, u których toksyczność nie wystąpiła. Następnie, sprawdzimy użyteczność kliniczną mikroRNA jako biomarkerów, walidując mikroRNA o najbardziej zróżnicowanej ekspresji na większej grupie chorych. Uważamy, że analiza wybranych, na podstawie wstępnego profilowania, mikroRNA u pacjentów z rozpoznaniem OPSCC może pomóc w ocenie ryzyka rozwoju powikłań radioterapii, a także monitorowaniu jej przebiegu"

 

Beata Małachowska otrzymała grant Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Opis projektu: Cukrzycę typu 1 u dzieci charakteryzuje duża skłonność do ostrych powikłań tj. hipoglikemia (niskie stężenie cukrzycy) lub kwasica ketonowa. Można je jednak rozpoznać jedynie w trakcie ich trwania i brak jest obecnie długotrwałych markerów narażenia na te powikłania. Badanie to ma na celu opracowanie prostych, długotrwałych markerów ostrych powikłań cukrzycy u dzieci za pomocą metodyka badań metabolomicznych. Projekt ten jest prowadzonym we współpracy z Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii i Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Badanie to stanowi część prac doktorskiej lek. Małachowskiej i jest finansowany z Grantu Naukowego Polskie Towarzystwo Diabetologicznego.

 

Beata Małachowska otrzymała stypendium Polpharmy