Dydaktyka

  • Nauczamy biostatystyki w ramach przedmiotu Kompetencje Generyczne w Medycynie prowadzonym dla II roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
  • Prowadzimy zajęcia z biostatystyki dla studentów obcojęzycznych na kierunku lekarskim.
  • Prowadzimy przedmiot Biostatystyka dla studentów III roku biotechnologii (studia 1. stopnia) oraz Biostatistics dla studentów I roku biotechnologii (studia 2. stopnia).
  • Współorganizujemy studia podyplomowe “Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych”. (więcej informacji)
Przewiń na górę