Zobacz nasze obecne projekty:

Nasz Zakład częścią badania klinicznego DisCoVeRy w ramach sieci POLCRIN
Celem głównym projektu jest zbudowanie europejskiej sieci badań nad chorobami zakaźnymi, w szczególności COVID-19, opartej o istniejące inicjatywy, dotychczasowe doświadczenie
Read more.
Multiomiczna analiza surowiczych i eksosomalnych biomolekuł związanych z napromienieniem całego ciała
Dr hab. Wojciech Fendler, prof. UM realizuje projekt finansowany grantem z konkursu „OPUS 17” Narodowego Centrum Nauki. Organizm człowieka narażony
Read more.
Obserwacyjne badanie sezonowości indeksów zmienności glikemii i jej związku z insulinoopornością wśród nastolatków chorych na cukrzycę typu 1
16.05.2019, podczas jubileuszowego XX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Komisji Nagród towarzystwa postanowiła przyznać Grant Naukowy w wysokość prawie 100 tys.
Read more.
Głębokie sztuczne sieci neuronowe w integracji profilu ekspresji krążących i wewnątrzkomórkowych cząsteczek miRNApacjentów z rakiem trzustki
Doktorant, lek. Konrad Stawiski realizuje projekt finansowany grantem Preludium. Rak trzustki jest jednym z nowotworów o najwyższej śmiertelności. Według Krajowego
Read more.
Profil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii
Doktorant, lek. Bartłomiej Tomasik realizuje projekt finansowany grantem Preludium. Nowotwory głowy i szyi stanowią około 6% nowotworów u ludzi i
Read more.
Kwas lizofosfatydowy w patogenezie zespołu HNF1B-MODY
Doktorantka, lek. Beata Małachowska realizuje projekt finansowany grantem Preludium. Autosomalna dominująca wielotorbielowatość nerek (ang. adult dominant polycystic kidney disease –
Read more.
Predykcyjne biomarkery radiotoksyczności (PBRTox)
Dr hab. Wojciech Fendler, prof. UM, zdobywca grantu w programie FIRST TEAM (konkurs 2/2016) realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki
Read more.
Narzędzia do poszukiwania patogennych mutacji w regionach regulatorowych ludzkiego genomu
Dr Paweł Sztromwasser realizuje projekt finansowany grantem z konkursu “Polonez 3” Narodowego Centrum Nauki, w którym tworzy narzędzia bioinformatyczne do
Read more.
Przewiń do góry