Poznaj i użyj naszych narzędzi bioinformatycznych:

Po kliknięciu w opis narzędzia zostaniesz przekierowany do wybranej aplikacji.

Aplikacja umożliwiająca identyfikację obszarów regulacyjnych genomu ludzkiego potencjalnie związanych z ekspresją genów.

Łatwa w użyciu platforma analityczna umożliwiająca obliczanie wskaźników zmienności glikemii na podstawie zapisów z systemów ciągłego pomiaru glukozy.

Narzędzie analityczne oparte o GPU, które pozwala na określenie genów referencyjnych specyficznych dla eksperymentu oraz ich 2- i 3-elementowych kombinacji.

Aplikacja do szacowania wrażliwości na insulinę u pacjentów pediatrycznych z cukrzycą typu 1 na podstawie danych klinicznych.

Aplikacja do szacowania ryzyka nawrotu i progresji nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego przy użyciu głębokich sieci neuronowych.

Aplikacja do wykrywania inwazyjnego raka jajnika na podstawie ekspresji mikroRNA w surowicy przy użyciu sieci neuronowych.

Aplikacja do oszacowania ryzyka nawrotu i progresji raka prostaty po radioterapii, oparta na modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.

Aplikacja do oszacowania ryzyka rozwoju psychozy oparta na modelu proporcjonalnego hazardu Coxa.

Przewiń na górę