Jędrzej Chrzanowski

Student 4 roku kierunku lekarskiego, realizujący Indywidualny Tok Studiów pod opieką dr inż. Urszuli Smyczyńskiej. Zajmuje się tematyką zastosowania nowych technologii w terapii cukrzycy typu 1 u pacjentów pediatrycznych. Posiada doświadczenie w analizie szeregów czasowych, analiz genetycznych z wykorzystaniem Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGS), RNAseq oraz mikromacierzy. Student współpracował w ramach International Prenatal Cardiology Collaboration Group oraz jest członkiem International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes. W roku akademickim 2019-2020 pełni funkcję Przewodniczącego Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Przewiń do góry