Jędrzej Chrzanowski

Student 6 roku kierunku lekarskiego, młodszy biostatystyk w projekcie "LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespołem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne", edytor statystyczny czasopisma "Advances in Respiratory Medicine". Główne zainteresowania naukowe: cukrzyca typu 1, genetyka człowieka, onkologia i immunologia. Doświadczenie analityczne: analiza szeregów czasowych, sekwencjonowania nowej generacji, proteomiki, metabolomiki oraz zmienności genetycznej. Aktywny członek grupy JENIOUS w ramach International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes.
Przewiń do góry