Wojciech Fendler

Dr hab. n med. Wojciech Fendler (ur. 1982) jest jednym z wyróżniających się młodych naukowców w kraju. Jego specjalnością jest analiza statystyczna danych i badania z zakresu medycyny translacyjnej. Od początku swojej kariery naukowej dąży do upowszechniania wiedzy za zakresu analizy danych i wspiera młodych naukowców w opanowaniu umiejętności kluczowych dla samodzielnej pracy naukowej. Dr Fendler jest laureatem kilkunastu prestiżowych konkursów takich jak Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendia START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i plebiscyt Polacy z Werwą.

Dane bibliometryczne:
Łączna liczba publikacji naukowych: 181
Liczba publikacji oryginalnych w czasopismach listy filadelfijskiej: 153
Łączny Impact Factor prac oryginalnych: 412.395
Łączna liczba cytowań: 1590
Indeks Hirscha: 21 (Scopus)

O grantach i innych rzeczach jestem/byłem uczestnikiem 28 projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub unijnych przyznawanych na drodze konkursowej a kieruję/kierowałem 12.

Przewiń do góry