Szymon Grabia

Student kierunku Computer Science and Information Technology w Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) Politechniki Łódzkiej. Absolwent kierunku Telecommunications and Computer Science na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej (2018). W trakcie studiów brał udział w wymianie międzynarodowej Erasmus+ na uczelni RWTH Aachen oraz uczestniczył w licznych interdyscyplinarnych projektach programistycznych.

Przez wiele lat aktywny zawodnik, osiągający liczne sukcesy na arenie narodowej w zapasach i rugby. Poza tym interesuje się bezpieczeństwem informacji i grafiką komputerową, jak również żeglarstwem oraz grami komputerowymi. W ramach swojej pracy w Zakładzie zaangażowany jest w projekty międzyuczelniane wykonujące analizę danych wykorzystując wysokowydajne metody obliczeniowe.

Przewiń do góry