Arkadiusz Michalak

Lekarz, absolwent wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2019), absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie biostatystyki na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (2020), doktorant w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii (promotor: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska), główny specjalista ds. rozwoju technologii medycznych w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wielokrotny laureat stypendiów rektora, Marszałka Województwa oraz Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes oraz grupy młodych naukowców JENIOUS w tymże.

Od czasu studiów aktywnie współpracuje z Zakładem Biostatystyki w ramach działalności naukowej Katedry Pediatrii, realizując projekty z pogranicza pediatrii, diabetologii oraz genetyki. Ponadto, jako członek zespołu Centrum Badań Klinicznych zajmuje się planowaniem badań klinicznych pod kątem statystycznym i przygotowania dokumentacji. W pracy łączy umiejętności kliniczne, dobrą praktykę naukową oraz zaawansowany aparat analizy statystycznej. Rezultatem tego są artykuły opublikowane w czołowych czasopismach z dziedziny: Diabetes, Obesity and Metabolism, Pediatric Diabetes, Diabetes Technology and Therapeutics. Obecnie zaangażowany jest w projektowanie i realizację badania klinicznego „LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespolem ADHD i cukrzycą typu 1 - randomizowane krzyżowe badanie kliniczne” finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych.

W wolnym czasie gra i prowadzi rozgrywki w gry fabularne (RPG).

Przewiń do góry