Damian Mikulski

Damian Mikulski jest doktorantem i lekarzem, którego główne zainteresowania skupiają się wokół aplikacji metod data science i biostatystyki w badaniach onkohematologicznych. Jako absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi rozpoczął rezydenturę na Oddziale Hematoonkologii Szpitala im. Kopernika w Łodzi. W 2019 rozpoczął studia doktoranckie pod kierunkiem prof. Wojciecha Fendlera w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy badawczej koncentruje się na roli miRNA jako biomarkerów toksyczności w przebiegu chemioterapii. Damian Mikulski bierze obecnie udział w wielu projektach badawczych z zakresu medycyny klinicznej, badań klinicznych i bioinformatyki. Damian Mikulski opublikował kilka artykułów, przedstawia liczne plakaty badawcze na konferencjach, wysyła abstrakty na lokalne i międzynarodowe konferencje z dziedziny hematologii, w tym na Zjazdy Polskiego Towarzystwa Hematologii i Transfuzjologii (PTHiT) i American Society of Hematology (ASH). Jego badania skupiają się również na biologii i leczeniu nowotworów hematologicznych (m.in. szpiczaka plazmocytowego, przewlekłej białaczki limfocytowej, chłoniaków).
Przewiń do góry