Zuzanna Nowicka

Absolwentka wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2020), doktorantka w ramach projektu „Kompleksowa charakterystyka zmian kontekstu immunologicznego guza indukowanych przez leki cytotoksyczne w niedrobnokomórkowym raku płuca” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant badawczy PRELUDIUM BIS 2, promotor: profesor Wojciech Fendler). Wielokrotna laureatka stypendiów rektora, Marszałka Województwa oraz Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów. Zrealizowała Indywidualny Tok Studiów w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej pod opieką dr hab. Wojciecha Fendlera. Współautorka artykułów z dziedziny radioterapii onkologicznej, badań nad biomarkerami oraz wrażliwości układów biologicznych na działanie promieniowania jonizującego. Swoje umiejętności analityczne rozwijała m.in. podczas stażu zrealizowanego w Cancer Research UK Cambridge Institute (projekt IMAXT), gdzie zajmowała się analizą danych z sekwencjonowania pojedynczych komórek.

Przewiń do góry