Ewelina Perdas

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Biologia, specjalizacja Biochemia (I i II stopień) na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Doświadczenie zawodowe zdobyła w ramach projektu POIG dotyczącego "Innowacyjnej terapii komórkowej w leczeniu autoimmunologicznych chorób zwyrodnieniowych" a następnie jako asystent na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kierownik grantu NCN Preludium 15. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

W Zakładzie na stanowisku adiunkta (post-doc) w ramach grantu NCN Opus 17.

Zainteresowania zawodowe to kancerogeneza (etiologia, metastaza, diagnostyka, biomarkery), nowe techniki biologii molekularnej (NGS).

Przewiń do góry