Bartłomiej Tomasik

Badaniami podstawowymi w onkologii zainteresowałem się już na studiach, podczas których zaangażowałem się w projekty realizowane w Pracowni Immunopatologii Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na czwartym roku medycyny rozpocząłem pracę z Prof. Fendlerem w ramach Indywidualnego Toku Studiów. Dzięki tej współpracy zainteresowałem się biostatystyką i zacząłem prowadzić pierwsze projekty badawcze. W 2014 roku ukończyłem Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. W 2019 roku obroniłem na tej Uczelni doktorat pt. „Identyfikacja i zastosowanie krążących mikroRNA w monitorowaniu powikłań radioterapii u chorych na raka gardła środkowego”, który został uznany przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne za najlepszy doktorat obroniony tego roku. Dodatkowo, w 2020 roku ukończyłem Studium Medycyny Molekularnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jednocześnie kontynuowałem pracę kliniczną, co doprowadziło do uzyskania przeze mnie specjalizacji w radioterapii onkologicznej w 2020 roku.

Za swoje najważniejsze osiągnięcia uważam zdobycie Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt „Analiza związku zmienności w genie NBN z przebiegiem klinicznym dziecięcej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)”) oraz grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt „Profil mikroRNA w raku gardła środkowego i jego użyteczność w monitorowaniu powikłań radioterapii”). Odbyłem również zagraniczne staże naukowe pracując w laboratoriach Universität Greifswald oraz Universidad de Granada. Za swoje osiągnięcia otrzymałem w 2019 roku stypendium START przyznane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Od grudnia 2020 roku kontynuuję swoją pracę badawczą i kliniczną na półrocznym stypendium w Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School (Boston, Massachusetts, USA) przyznanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu im. Prof. Walczaka.

W swoich aktualnych badaniach koncentruję się na roli mikroRNA jako biomarkerów wczesnych i późnych odczynów popromiennych w przebiegu leczenia chorych na nowotwory regionu głowy i szyi, a także biologii i przebiegu klinicznym nowotworów HPV-zależnych. Oprócz tego zajmuję się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzi komórkowej na frakcjonowane napromienianie całego ciała (techniki TBI - total body irradiation oraz TMI – total marrow irradiation).

Przewiń do góry