Podczas 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk wybrano nowych członków Akademii Młodych Uczonych. Wśród nich znalazł się prof. Wojciech Fendler, Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych prowadzonych przez najwybitniejszych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Wzorowana na wyborach członków PAN procedura wyboru jej członków, której głównym kryterium jest dorobek badawczy, już od początku istnienia nadały temu gremium szczególną rangę.

Gratulujemy!

Prof. Wojciech Fendler członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN
Przewiń na górę