Konferencja PSN 2019 w Poznaniu

Cały zespół uczestniczył w Konferencji Polish Scientific Networks w Poznaniu. Tegoroczna edycja zatytułowana Nauka i technologia poświęcona było nowoczesnej technologii i innowacjom w różnych aspektach, od nauk społecznych po nauki przyrodnicze.

Nasz szef, dr hab. n. med. Wojciech Fendler wspólnie z przyjacielem zakładu, prof. Dipanjanem Chowdhury z Dana Farber Cancer Institute, poprowadzili wykład o zastosowaniu testów diagnostycznych opartych o microRNA.
During lecture

Nasza doktorantka Beata Małachowska przedstawiła prezentację zatytułowaną “Computational biology predicts new K-Ras inhibitor intracellular mechanism of action”.
Beata Małachowska during presentation
Beata wzięłą także udział w debacie oksfordzkiej na tamat przyszłości samochodów elektrycznych oraz panelu dyskusyjnym o mentoringu.

Nasi programiści, Piotr Łuczak i Szymon Grabia, przedstawili prezentacje na temat optymalizacji wag sieci neuronowych z wykorzystaniem metody Rosenbrocka oraz zastosowaniu procesora graficznego GPU do przyspieszenia identyfikacji genów referencyjnych.

Nasi studenci, Zuzanna Nowicka i Jędrzej Chrzanowski zaprezentowali plakatyu naukowe przygotowane wspólnie przez wszystkich studentów w zakładzie.

Jędrzej Chrzanowski wystąpił także z krótką prezentacją na temat wykorzystania systemów ciągłego monitorowania glikemii do oceny sezonowości zmienności glikemii u dzieci z cukrzycą typu pierwszego.
Jędrzej during flash talk

Konferencja PSN 2019 w Poznaniu
Przewiń do góry