Nasz artykuł w Cell Reports

Miło nam poinformować, że we współpracy z naszymi amerykańskimi partnerami z Dana-Farber Cancer Institute (Boston, MA), dr n. med. Beata Małachowska, Marcin Stańczak i dr hab. n. med. Wojciech Fendler opublikowali artykuł „Defining and Targeting Adaptations to Oncogenic KRASG12C Inhibition Using Quantitative Temporal Proteomics” w czasopiśmie Cell Reports (IF 7.815).

Niedawno opracowane inhibitory zmutowanego białka KRAS, z którymi są wiązane duże nadzieje w terapii niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) i gruczolakoraka przewodowego trzustki (PDAC) u pacjentów z mutacją KRASG12C, są obecnie testowane w badaniach klinicznych. Tym, co może zmniejszyć ich sukces, jest zjawisko rozwijania oporności na lek podczas terapii celowanej.

W niniejszym badaniu zastosowano podejście proteomiczne oparte na spektrometrii mas (najnowocześniejszej metodzie analizy ilości białek w komórkach) w celu zbadania odpowiedzi komórek nowotworowych na lek i zaobserwowania, jak zmienia się ona w czasie terapii. Co ciekawe, wykorzystano modele komórkowe nie tylko 2D, ale także 3D (bardziej realistycznie odwzorowujące tkankę ludzką).

Nasz zespół uczestniczył w analizie danych, która doprowadziła do identyfikacji szlaków zaangażowanych w adaptację komórek nowotworowych do inhibitora KRAS i predykcji in-silico kombinacji leków, które mogłyby zapobiec rozwojowi oporności. Następnie obiecujące kombinacje zostały przetestowane w warunkach wzrostu 2D i 3D i doprowadziły do zaproponowania zestawów leków potencjalnie użytecznych terapeutycznie.

Klinknij tutaj, aby wyświetlić artykuł.

Nasz artykuł w Cell Reports
Przewiń do góry