International research group: prof. Dipanjan Chowdhury, prof. Kevin Elias and prof. Wojciech Fendler

Bob Bast Translational Research Grant – międzynarodowy projekt z naszym udziałem!

Jest nam zaszczyt poinformować, że w ramach inicjatywy grantowej Victory Over Cancer (V) Foundation, Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej będzie współpracować w ramach międzynarodowego projektu „Blood-based screening for identification and monitoring of women at elevated risk for breast and ovarian cancer”, wraz z UK FOCSS oraz Dana Farber Cancer Institute.
Projekt ten skupi się na opracowaniu i walidacji metody oceny ryzyka występowania nowotworów piersi i jajnika. Badanie będzie prowadzone w oparciu o kohortę UK FOCCS – w tej grupie, kobietom o wysokim genetycznie uwarunkowanym ryzyku tych nowotworów związanym z defektami naprawy DNA, seryjnie pobierano próbki krwi. Przez kilkunastoletni okres obserwacji u części z nich rozpoznano raka. W ramach niniejszego projektu próbki z momentu rozpoznania oraz poprzedzających zostaną poddane badaniom tranksryptomicznym w celu identyfikacji możliwych biomarkerów umożliwiających wykrycie wczesnych postaci raka lub przewidzenie jego wystąpienia w najbliższym czasie. Pozwoli to spersonalizować podejście do genetycznie uwarunkowanych nowotworów poprzez optymalizację momentu zabiegu i intensyfikację diagnostyki onkologicznej. Projekt ten będzie realizowany wspólnie przez zespoły prof. Dipanjana Chowdhury z Harvard Medical School, dr Kevina Eliasa z Brigham and Womens Hospital i prof. Wojciecha Fendlera z UM w Łodzi.
Więcej na temat tego grantu możecie przeczytać tutaj: https://www.v.org/grants-awarded/to/dipanjan-chowdhury-phd/

Bob Bast Translational Research Grant – międzynarodowy projekt z naszym udziałem!
Przewiń do góry