Miło nam poinformować o sukcesie naszego doktoranta, lek. Damiana Mikulskiego- wyniki badania klinicznego ATLAS (PMC006), w którym brał udział jako współbadacz zostały opublikowane w Lancet Oncology (IF 54.433)  w pracy „Carfilzomib, lenalidomide, and dexamethasone or lenalidomide alone as maintenance therapy after autologous stem-cell transplantation in patients with multiple myeloma (ATLAS): interim analysis of a randomised, open-label, phase 3 trial”.

Niekomercyjne badanie kliniczne ATLAS zostało zaprojektowane i przeprowadzone przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe, pod przewodnictwem prof. Dominika Dytfelda (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), we współpracy z prof. Andrzejem Jakubowiakiem z Uniwersytetu w Chicago. Jego celem było porównanie w badaniu trzeciej fazy skuteczności dwóch rodzajów leczenia podtrzymującego u chorych na szpiczaka plazmocytowego po autologicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych szpiku: standardowo stosowanego leczenia lenalidomidem (w grupie kontrolnej) z nowym schematem, polegającym na jednoczesnym podawaniu trzech leków: karfilzomibu z lenalidomidem i deksametazonem (grupa badawcza). W badaniu wzięło udział 159 pacjentów z Polski oraz 21 z USA. Wyniki badania mogą być głosem za zmianą dotychczasowego standardu leczenia.

Kliknij tutaj aby przeczytać artykuł.

Nasza praca opublikowana w Lancet Oncology!
Przewiń na górę