Z radością informujemy, że dr Monika Anna Golińska w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki “MSCA POLONEZ BIS 3”, będzie realizować w Zakładzie Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej projekt pt. “Identyfikacja markerów angiogenezy i markerów metabolicznych w endometriozie i powiązanym z nią nabłonkowym nowotworze jajnika przy użyciu obrazowania fotoakustycznego i eksploracji danych (ENDOVO)”.

Endometrioza to schorzenie, w którym tkanka wyściełająca macicę rośnie poza jamą macicy. Badania dr Golińskiej skupiają się na poszukiwaniu biomarkerów umożliwiających wczesne wykrywanie raka jajnika związanego z endometriozą. Projekt obejmuje:

  1. Badanie interakcji między komórkami endometriozy a rakiem jajnika.
  2. Wykorzystanie obrazowania fotoakustycznego do badania naczyń krwionośnych guza na modelach zwierzęcych.
  3. Walidację wyników obrazowania poprzez analizę próbek tkanki guza i ocenę zmian metabolicznych.
  4. Utworzenie kompleksowej bazy danych poprzez skompilowanie istniejących zestawów danych dotyczących endometriozy oraz współpracę z szpitalami.

Wyniki tego projektu umożliwią pogłębienie wiedzy na temat endometriozy i jej wpływu na rozwój guzów jajnika. Projekt ma na celu identyfikację biomarkerów dla wczesnej diagnozy. Gratulujemy dr Monice Annie Golińskiej tego osiągnięcia i z niecierpliwością oczekujemy wyników tej wartościowej pracy badawczej.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest tutaj.

Grant NCN dla dr. Moniki Anny Golińskiej na badanie endometriozy i raka jajnika
Przewiń na górę