Z radością informujemy, że wyniki naszych badań we współpracy z Dana Farber Cancer Institute, Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach oraz Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu zostały opublikowane w czasopiśmie Radiotherapy&Oncology. Nasze badanie dostarcza przekonujących dowodów na to, że mikroRNA zmierzone w surowicy mogą służyć jako efektywne wskaźniki ekspozycji na promieniowanie u ludzi, stanowiąc przełom w dziedzinie biodozymetrii.

Identyfikacja miR-150-5p, miR-30b-5p i miR-320c jako potencjalnych biomarkerów otwiera fascynujące możliwości rozwoju funkcjonalnego biodozymetru, który skutecznie oceni dawki promieniowania w warunkach klinicznych, przyczyniając się do terminowych i odpowiednich interwencji medycznych.

Projekt został dofinansowany ze środków grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej „First TEAM”, Narodowego Centrum Nauki oraz przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Artykuł można przeczytać w otwartym dostępie tutaj.

Rozwinięcie potencjału mikroRNA: dokładna ocena narażenia na promieniowanie u ludzi
Przewiń na górę