Z wielką radością pragniemy poinformować, że projekt badania klinicznego przygotowany przez dr. n. med. Annę Matyjek, specjalistkę nefrologii z naszego zespołu, pod tytułem “B cell depletion therapy to improve outcomes of steroid-sensitive nephrotic syndrome in adults – the BOOSTER trial,” otrzymał rekomendację do finansowania w ramach II Edycji Konkursu Agencji Badań Medycznych na Badania Head-to-Head (ABM/2023/1) . Wniosek otrzymał finansowanie w kwocie 14 393 692,92 złotych, zajmując siódme miejsce w rankingu wszystkich ocenionych wniosków. Realizacja projektu odbywa się w ramach konsorcjum kierowanego przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Badanie kliniczne BOOSTER skoncentrowane jest na pacjentach z idiopatycznym steroidowrażliwym zespołem nerczycowym (SSNS, ang. idiopathic steroid-sensitive nephrotic syndrome). SSNS grupa rzadkich chorób kłębuszków nerkowych (ORPHA 69061), charakteryzująca się zespołem nerczycowym (ZN) o nagłym początku i pozytywnym reagowaniu na leczenie glikokortykosteroidami (GKS). Choroba ta manifestuje się w dzieciństwie i u młodych dorosłych, a jej nawrotowość znacząco wpływa na jakość oraz długość życia. Współczesne leczenie opiera się na eliminacji GKS z protokołów terapeutycznych na rzecz leków o selektywnym mechanizmie działania, długotrwałym efekcie oraz bardziej korzystnym profilu działań niepożądanych. Głównym celem badania jest porównanie skuteczności każdego z ramion eksperymentalnych względem standardowej terapii w zapobieganiu nawrotom zespołu nerczycowego u pacjentów z SSNS.

Dr. n. med. Anna Matyjek wyjaśnia: “Badanie to zapewni pacjentom z nawracającym steroidowrażliwym zespołem nerczycowym dostęp do najskuteczniejszej dotychczas terapii podtrzymującej remisję. To, jak się spodziewamy, przełoży się na wydłużenie czasu do nawrotu choroby, zmniejszenie zużycia konwencjonalnych leków immunosupresyjnych o mniej korzystnym profilu działań niepożądanych oraz poprawę jakości życia.”

BOOSTER to randomizowane badanie kliniczne typu head-to-head z 3 ramionami leczenia, w którym porównane zostaną skuteczność i bezpieczeństwo rytuksymabu w 2 alternatywnych schematach podania (krótkim i długim) dołączonego do terapii standardowej względem stosowania terapii standardowej przy łącznym założeniu rekrutacyjnym 90 pacjentów.

Sukces dr n. med. Anny Matyjek – niekomercyjne badanie kliniczne BOOSTER otrzymało rekomendację do finansowania!
Przewiń na górę