Z radością gratulujemy naszemu doktorantowi, Damianowi Mikulskiemu, M.D., z powodu niedawno opublikowanej publikacji “MicroRNAs predict early complications of autologous hematopoietic stem cell transplantation” w Biomarker Research!

Badanie koncentruje się na autologicznej transplantacji komórek macierzystych hematopoetycznych (AHSCT), szczególnie badając zmiany krążących mikroRNA u pacjentów w celu przewidywania wczesnych powikłań związanych z procedurą. W pracy zidentyfikowaliśmy specyficzne mikroRNA, których zmiany poziomu są związane z ryzykiem bakteriemii. Ostateczny model sieci neuronowej oparty na miRNA z powodzeniem przewiduje bakteremię z dużą dokładnością, czułością i swoistością. Jest to kolejne badanie z naszego Zakładu sugerujące, że monitorowanie poziomu miRNA może służyć jako skuteczny biomarker poprawiający wyniki dla pacjentów, przewidywanie i zarządzanie potencjalnymi powikłaniami – tym razem podczas AHSCT.

Pełny artykuł jest dostępny w otwartym dostępie tutaj: https://link.springer.com/article/10.1186/s40364-024-00585-x (Biomarker Research, Impact Factor 11.1).

Nasza publikacja w Biomarker Research!
Przewiń na górę