10 maja 2024 roku dwoje naszych naukowców, lek. Zuzanna Nowicka i lek. Arkadiusz Michalak otrzymało stypendia START!

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Do tegorocznej edycji konkursu przystąpiło 641 kandydatów, spośród których stypendiami uhonorowano 100 osób. Laureaci dołączają do grona ponad 3 500 dotychczasowych stypendystów, którzy otrzymali stypendium START w ciągu 31 lat realizacji programu.

Lek. Zuzanna Nowicka jest absolwentką wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2020), doktorantką w ramach projektu „Kompleksowa charakterystyka zmian kontekstu immunologicznego guza indukowanych przez leki cytotoksyczne w niedrobnokomórkowym raku płuca” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant badawczy PRELUDIUM BIS 2, promotor: profesor Wojciech Fendler). Współautorka artykułów z dziedziny radioterapii onkologicznej, badań nad biomarkerami oraz wrażliwości układów biologicznych na działanie promieniowania jonizującego. Swoje umiejętności analityczne rozwijała m.in. podczas stażu zrealizowanego w Cancer Research UK Cambridge Institute (projekt IMAXT), gdzie zajmowała się analizą danych z sekwencjonowania pojedynczych komórek.

Lek. Arkadiusz Michalak jest absolwentem wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2019), doktorantem w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii (promotor: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska) oraz główny specjalista ds. rozwoju technologii medycznych w Centrum Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Od czasu studiów aktywnie współpracuje z Zakładem Biostatystyki w ramach działalności naukowej Katedry Pediatrii, realizując projekty z pogranicza pediatrii, diabetologii oraz genetyki. Ponadto, jako członek zespołu Centrum Badań Klinicznych zajmuje się planowaniem badań klinicznych pod kątem statystycznym i przygotowania dokumentacji. W pracy łączy umiejętności kliniczne, dobrą praktykę naukową oraz zaawansowany aparat analizy statystycznej. Obecnie zaangażowany jest w projektowanie i realizację badania klinicznego „LAMAinDiab – lisdeksamfetamina vs metylfenidat dla pacjentów pediatrycznych z zespolem ADHD i cukrzycą typu 1 – randomizowane krzyżowe badanie kliniczne” finansowanego ze środków Agencji Badań Medycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej na temat stypendiów START można przeczytać tutaj: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2024/ i https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2024-rozstrzygniety/

Mamy 2 stypendia START!
Przewiń na górę