Z przyjemnością ogłaszamy, że lek. Damian Mikulski, członek naszego Zespołu, znalazł się wśród 40 laureatów stypendiów badawczych przyznanych w 4. edycji programu Walczak NAWA.

Od lutego 2025 roku dr Mikulski spędzi pięć miesięcy, współpracując z profesorem Robertem Orłowskim, M.D., Ph.D., w University of Texas MD Anderson Cancer Center. W tym czasie dr Mikulski weźmie udział w projekcie zatytułowanym “Analiza cech multiomicznych komórek szpiczaka i mikrośrodowiska nowotworu w wysokiego ryzyka szpiczaku mnogim.”

Szpiczak mnogi (MM) jest drugim najczęściej występującym nowotworem hematologicznym, ze 160 000 nowymi przypadkami rocznie. Ostatnie osiągnięcia w zakresie terapii, jak np. przeciwciała monoklonalne, bispecyficzne łączniki T-komórkowe (BiTEs) i komórki z chimericznym receptorem antygenowym T (CAR-T), poprawiły wyniki leczenia, ale pacjenci wysokiego ryzyka (HR) nadal mają wysokie ryzyko nawrótu choroby lub śmierci.

Badania nad molekularnymi i immunologicznymi podstawami szpiczaka mnogiego, szczególnie nad mikrośrodowiskiem nowotworu (TME), pozwalają na odkrycie nowych cech biologicznych wśród pacjentów wysokiego ryzyka. Zaplanowany projekt ma na celu zastosowanie strategii multiomicznej analizy próbek szpiku kostnego pacjentów, w tym sekwencjonowanie RNA pojedynczych komórek, proteomikę i sekwencjonowanie całego genomu, aby lepiej zrozumieć czynniki wpływające na odpowiedź i oporność na terapie immunologiczne u pacjentów wysokiego ryzyka. Te odkrycia mogą pomóc w identyfikacji biomarkerów predykcyjnych i nowych celów terapeutycznych.

University of Texas MD Anderson Cancer Center, jedno z wiodących światowych centrów onkologicznych, koncentruje się na opiece nad chorymi na raka, badaniach i profilaktyce. Jego Lymphoma/Myeloma Department jest jednym z największych multidyscyplinarnych zespołów w USA badających nowotwory krwi. Program badań translacyjnych laboratorium MD Anderson ma na celu opracowanie skutecznych terapii opartych na naukach podstawowych, w tym genetyce i naukach molekularnych. Profesor Robert Orłowski, M.D., Ph.D., wybitny lider w badaniach nad szpiczakiem mnogim z indeksem h wynoszącym 90 (Scopus), pełni funkcję tymczasowego przewodniczącego Lymphoma/Myeloma Department.

Życzymy sukcesów! Więcej o programie Walczak NAWA można przeczytać tutaj: https://www.nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/wyniki-naboru-do-ostatniej-edycji-programu-walczak-nawa

Damian Mikulski otrzymuje stypendium NAWA w ramach programu im. Walczaka na wyjazd do MD Anderson Cancer Centre!
Przewiń na górę