Z radością ogłaszamy publikację naszego najnowszego artykułu we współpracy z zespołami prof. Dipanjana i prof. Hotamışlıgila w Cell Reports (IF 8.8). Gratulacje dla lek. Jędrzeja Chrzanowskiego, mgr Dominiki Michałek oraz prof. Wojciecha Fendlera!

W artykule opisujemy regulator naprawy DNA oddziałujący z domeną Tudor (TIRR, NUDT16L1), który pełni funkcję inhibitora aktywacji p53 przez białko wiążące p53 (53BP-1). Niedobór TIRR u myszy skutkował w postawaniu zaburzeń metabolicznych, m.in. otyłości i insulinooporności, ale paradoksalnie jednocześnie spowalniał onkogenezę poprzez zwiększenie aktywność supresji nowotworów. Współpraca z dr Mateuszem Kamińskim z Zakładu Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pozwoliła nam potwierdzić ten wyniki również u ludzi – ekspresja TIRR w tkance tłuszczowej koreluje z wyższym BMI i insulinoopornością u osób poddających się operacji bariatrycznej. Ponadto, w modelach mysich niedoboru TIRR specyficznego dla tkanek, udało nam się ustalić, że homeostaza glukozy i regulacja głodu były głównie regulowane przez ekspresję TIRR w odpowiednio tkance tłuszczowej i mózgu.

Ponadto, analiza danych z TCGA potwierdziła efekt ochronny utraty TIRR w różnych rodzajach nowotworów u ludzi, wykazując efekt dłuższego czasu do progresji nowotworu. Zarówno onkoprotekcyjne, jak i metaboliczne efekty TIRR zależały bezpośrednio od p53, z utratą efektu w utraty p53 u myszy z niedoborem TIRR.

Pełna publikacja jest dostępna w otwartym dostępie pod adresem: https://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(24)00665-X

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Perły Nauki, numer grantu PN/01/0025/2022, tytuł “Znaczenie osi NUDT16L1-TP53BP1-TP53 w otyłości i cukrzycy typu 2“.

Nasza publikacja w Cell Reports!
Przewiń na górę