ISPAD 2019

Nasz zespół odwiedził Boston w USA, aby przedstawić wyniki badań związanych z cukrzycą podczas 45. kongresu ISPAD 2019, który odbył się w dniach 30 października – 2 listopada 2019 r. Lek. Beata Małachowska dyskutowała, czy hipoglikemia pozostawia trwały metabolomiczny „odcisk palca” u dzieci z cukrzycą typu 1. podczas sesji ustnej „Ostre i przewlekłe powikłania i choroby towarzyszące”. Inne prace zostały zaprezentowane przez młodszych członków naszego zespołu: lek. Arkadiusza Michalaka (Charakterystyka kliniczna pacjentów pod względem HNF1B – badanie populacji polskiej) oraz Jędrzeja Chrzanowskiego (Ocena zmienności glikemii przy pomocy systemów ciągłego monitorowania glikemii wykazuje sezonowe wzorce u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.).

Mieliśmy niesamowitą okazję, aby spotkać i wysłuchać czołowych badaczy w tej dziedzinie, którzy dyskutowali o osiągnięciach współczesnej diabetologii dziecięcej i definiowali problemy do rozwiązania w najbliższych latach. Wydarzenie to dodało nam wiele naukowych inspiracji i motywacji do realizacji naszych projektów.

Jedrzej Chrzanowski presenting poster

Arek Michalak presenting his poster

ISPAD 2019
Przewiń do góry