Miło nam poinformować o opublikowaniu naszego artykułu “GlyCulator 3.0: A Fast, Easy-to-Use Analytical Tool for CGM Data Analysis, Aggregation, Center Benchmarking, and Data Sharing” w czasopiśmie Diabetes Care (IF: 19,110). Głównymi autorami pracy, która powstała we współpracy z klinicystami z Zakładu Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, są członkowie naszego zespołu – Jędrzej Chrzanowski oraz doktorant Szymon Grabia. Artykuł jest aktualizacją narzędzia wytworzonego przez nasz zespół w 2010 roku, i dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników pod adresem https://glyculator.btm.umed.pl/

Systemy ciągłego monitorowania glikemii (CGM) stają się powszechnie wykorzystywaną techniką monitorowania kontrolii glikemii, szczególnie w cukrzycy typu 1 u dzieci. Nasze narzędzie pozwala na kompleksowe analizy oraz przechowywanie danych CGM, udostępnianie ich między użytkownikami oraz realizację wielkoskalowych badań. Nasze rozwiązanie wychodzi naprzeciw nowym wytycznym dotyczącym leczenia cukrzycy, oraz wpisuje się w działania refundacyjne Ministerstwa Zdrowia – od stycznia 2023 część systemów CGM będzie refundowana dla pacjentów starszych (do 26 roku życia).

Badanie zostało opublikowane w formule open-access. Kilknij tutaj aby przeczytać artykuł

Nasz artykuł w Diabetes Care
Przewiń na górę