Uprzejmie informujemy, że działania naukowe Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej zostały docenione przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Łącznie za rok 2021 otrzymaliśmy 15 nagród, w tym 2 za współprace międzynarodowe, 8 nagród pierwszego stopnia i 5 drugiego stopnia.

Nagrody naukowe za wyróżniające się osiągnięcia w międzynarodowej współpracy naukowej:

 1. dr hab. n. med. Wojciech Fendler i doktorantka lek. Zuzanna Nowicka za publikację „Functional Radiogenetic Profiling Implicates ERCC6L2 in Non-homologous End Joining opublikowaną w Cell Reports (9,423 IF, 200 pkt MEiN)
 2. dr hab. n. med. Wojciech Fendler w zespole za publikację „Hematopoietic Stem Cell Transplantation Positively Affects the Natural History of Cancer in Nijmegen Breakage Syndrome” opublikowaną w Clinical Cancer Research (13,801 IF, 200 pkt MEiN)

Nagrody naukowe pierwszego stopnia:

 1. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, dr n. med. Beata Małachowska, lek. Marcin Stańczak i mgr. Dominika Michalek w zespole za cykl publikacji pt. „Analiza kliniczno-molekularna oraz multiomiczna z wybranymi cukrzycami monogenowymi” (15,726 IF)
 2. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, doktorant lek. Arkadiusz Michalak, lek. Aleksandra Łosiewicz i Jędrzej Chrzanowski w zespole za cykl prac pt. „Czynniki wpływające na ocenę wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci” (15,360 IF)
 3. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, dr n. med. Konrad Stawiski w zespole za cykl publikacji z zakresu urologii onkologicznej (12,919 IF)
 4. Doktorant lek. Arkadiusz Michalak w zespole za cykl publikacji „Poszukiwanie genetycznych i immunologicznych przyczyn cukrzycy typu 1 współistniejącej z niedoborem odporności” (12,295 IF)
 5. dr hab. n. med. Wojciech Fendler w zespole za cykl publikacji pt. „Znaczenie zmian genetycznych genów PIK3CA i TAS2R w chorobach głowy i szyi” (11,988 IF)
 6. Jędrzej Chrzanowski w zespole za cykl publikacji pt. „Czynniki ryzyka oraz rozwój powikłań obturacyjnego bezdechu sennego” (11,172 IF)
 7. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, dr n. med. Konrad Stawiski, lek. Damian Mikulski i Kacper Kościelny w zespole za cykl publikacji pt. „Czynniki prognostyczne w szpiczaku mnogim u chorych leczonych bortezomibem” (11,539 IF)
 8. Dr n. med. Ewelina Perdas w zespole za cykl publikacji pt. „cfDNA jako marker odpowiedzi na wybrane stresory związane z ekstremalnym wysiłkiem i procesami patologicznymi w organizmie człowieka” (10,336 IF)

Nagrody naukowe drugiego stopnia:

 1. Dr n. med. Bartłomiej Tomasik w zespole za cykl publikacji pt. „Czynniki wpływające na skuteczność embolizacji i rekanalizację tętniaków wewnątrzczaszkowych – badanie kliniczne przy zastosowaniu obliczeniowej mechaniki płynów” (9,187 IF)
 2. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, dr inż. Urszula Smyczyńska, doktorant mgr. Szymon Grabia i doktorantka lek. Zuzanna Nowicka w zespole za publikację „Prediction of Radiation-Induced Hypothyroidism Using Radiomic Data Analysis Does Not Show Superiority over Standard Normal Tissue Complication Models.” (6,639 IF)
 3. dr hab. n. med. Wojciech Fendler, Jędrzej Chrzanowski w zespole za publikację „Evaluation of Changes to the Oral Microbiome Based on 16S rRNA Sequencing among Children Treated for Cancer” (6,575 IF)
 4. Dr n. med. Konrad Stawiski w zespole za publikację „TGF-β gene polimorphisms as risk factors for asthma control among clinic patients.” (6,283 IF)
 5. Doktorantka mgr. Aleksandra Ryk i mgr. Dominika Michałek w zespole za cykl prac dotyczących skuteczności i toksyczności leczenia metotreksatem u dzieci z młodzieńczym zapaleniem stawów (6,111 IF)

Pełna lista nagrodzonych znajduje się tutaj (https://umed.pl/pliki/2022/11/a.-Lista-laureatow-nagrod-JM-Rektora-za-2021-r.-sig.pdf)

Nagrody Rektora UM za osiągnięcia naukowe w 2021 roku
Przewiń na górę