Podczas XXIV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który odbył się w Katowicach, mieliśmy okazję świętować sukcesy naszego zespołu i naszych współpracowników.

Jędrzej Chrzanowski, student pracujący w ramach naszego Zakładu, otrzymał nagrodę im. Kazimierza Funka za najlepszą publikację naukową z dziedziny diabetologii i chorób wewnętrznych. Nagrodzoną pracę można przeczytać tutaj.

Ponadto, lek. Hanna Kuśmierczyk-Kozieł, osoba zaangażowana w nasze działania naukowe w ramach Klinikii Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, została uhonorowana grantem naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dzięki otrzymanym środkom będzie realizować projekt p.t. „Ocena obecności markerów serologicznych autoimmunologicznego zapalenia mózgu wśród dzieci z cukrzycą typu 1 ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów ze współistniejącymi zaburzeniami neurologicznymi – badanie pilotażowe”.

Gratulujemy!

Sukces na XXIV Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Przewiń na górę