Mimo znaczącego postępu w onkologii w ostatnich dziesięcioleciach, wciąż tylko około 50% pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym warstwę mięśniową (MIBC) dożywa pięciu lat po postawieniu diagnozy. Nowe nadzieje daje połączenie radiochemioterapii z dynamicznie rozwijającą się immunoterapią.

Członek naszego zespołu, Dr n. med. Konrad Stawiski, lekarz specjalista radioterapii onkologicznej z Oddziału Brachyterapii i Onkologii Ogólnej WWCOIT im. M. Kopernika w Łodzi, jest autorem badania, które otwiera nowe perspektywy w leczeniu raka pęcherza moczowego. Współpracując z międzynarodowym zespołem, przyczynił się do identyfikacji podatności raka pęcherza na terapię w kontekście utraty genu ATM – kluczowego w odpowiedzi komórki na uszkodzenia DNA. Utrata funkcji tego genu potęguje wrażliwość nowotworu na radioterapię i chemioterapię, a także na nowe terapie ukierunkowane molekularnie, w tym inhibitory PARP, ATR oraz DNA-PK. Praca ta, oprócz zbadania wrażliwości na standardowe metody leczenia, opisuje również wpływ utraty ATM na mikrośrodowisko immunologiczne i reakcję na immunoterapię. Odkrycia dokonane w badaniu, którego współautorem jest dr n. med. Konrad Stawiski, mogą znacząco wpłynąć na przyszłe strategie leczenia raka pęcherza moczowego. Wnikliwa analiza roli genu ATM w odpowiedzi na terapie onkologiczne dostarcza cennych informacji, które mogą być wykorzystane do personalizacji leczenia, zwiększenia jego efektywności oraz poprawy oceny rokowania. Ponadto, te przełomowe wyniki dają nowy impuls do dalszych badań nad mechanizmami naprawy DNA oraz ich wykorzystaniem w terapii przeciwnowotworowej.

Realizacja badania była możliwa dzięki współpracy z Dana-Farber Cancer Institute/Harvard Medical School (Boston, USA; Mouw Lab) oraz Danish Cancer Institute (Kopenhaga, Dania). Dr n. med. Konrad Stawiski realizował staż podoktorski w Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Pełen tekst publikacji został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Science Advances, i możecie go przeczytać tutaj.

Artykuł dr. Konrada Stawiskiego opublikowany w prestiżowym Science Advances
Przewiń na górę