Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń młodych ambitnych naukowców do projektu „Identyfikacja markerów angiogenezy i markerów metabolicznych w endometriozie i powiązanym z nią nabłonkowym nowotworze jajnika przy użyciu obrazowania fotoakustycznego i eksploracji danych (ENDOVO)” pod kierownictwem dr Moniki Golińskiej, finansowanego ze środków programu POLONEZ BIS 3 Narodowego Centrum Nauki na lata 2023-2025.

Celem projektu jest identyfikacja biomarkerów pozwalających na wczesne wykrycie endometriozy oraz identyfikacja biomarkerów wskazujących na ewentualną korelację między endometriozą a nabłonkowym rakiem jajnika. W ramach projektu poszukujemy dwóch studentów (stopień licencjacki lub ukończony co najmniej 3 rok jednolitych studiów magisterskich). Obszar zadań tematycznych dla zespołu obejmuje między innymi:

  • Gromadzenie danych naukowych, Integracja oraz czyszczenie baz danych
  • Integracja danych klinicznych i molekularnych
  • Analizy biostatystyczne i bioinformatyczne dużych zbiorów danych o ekspresji genów w endometriozie i raku jajnika
  • Pomoc w przygotowaniu raportów naukowych do publikacji.

W ramach projektu oferujemy:

  • Praca nad aktualnym i kluczowym problemem wczesnego wykrycia endometriozy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik badawczych
  • Możliwość rozwoju naukowego i osobistego w ramach jednostki realizującej badania naukowe na światowym poziomie
  • Staże i wyjazdy studyjne do University of Cambridge oraz uczestnictwo w rozbudowanym programie szkoleń
  • Elastyczne godziny pracy
  • Stypendium naukowe w wysokości min. 2500 zł brutto miesięcznie.

Rozpoczęcie pracy w projekcie najwcześniej od Listopada 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym tekstem ogłoszeniem tutaj.

Badania zrealizowane jako część projektu nr 2022/47/P/NZ5/02484 w ramach programu POLONEZ BIS współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 945339 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Nabór stypendystów do zespołu badawczego projektu POLONEZ BIS 3 – ENDOVO
Przewiń na górę