Dr Konrad Stawiski został wybrany na członka międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się sztuczna inteligencja w radioterapii onkologicznej w ramach Europejskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. Kadencja dr. Konrada Stawiskiego będzie trwała 3 lata. Zadaniem grup roboczych jest pomoc w opracowywaniu wytycznych klinicznych i technicznych, doradztwo w zakresie programów naukowych lub programów edukacyjnych oraz zapewnianie wiedzy specjalistycznej podczas wydarzeń ESTRO. Grupy robocze mogą również działać łącząc ESTRO z innymi stowarzyszeniami. Gratulujemy!

Dr Stawiski w grupie roboczej ESTRO ds. sztucznej inteligencji w radioterapi!
Przewiń na górę