Nasz nowy artykuł o profilu ekspresji genów naczyniakomięsaka

Dr Urszula Smyczyńska i dr hab. n. med. Wojciech Fendler we współpracy z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego opublikowali artykuł TP53-Deficient Angiosarcoma Expression Profiling in Rat Model w czasopiśmie Cancers (IF 6.37).

Naczyniakomięsak jest nowotworem należącym do grupy mięsaków – nowotworów złośliwych rozwijających się z komórek mezenchymalnych. Mogą się one lokalizować w różnych miejscach, w tym w mózgu, głowie, szyi, brzuchu i na kończynach. O ile pacjenci z wcześnie wykrytymi mięsakami odnoszą korzyści z leczenia skojarzonego i wskaźnik 5-letniego przeżycia mieści się dla nich w zakresie 60–80%, to u pacjentów z chorobą przerzutową kwalifikujących się tylko do chemioterapii 5-letnie przeżycie wynosi poniżej 10%. Nadzieją na poprawę wyników leczenia są leki celowane, ale jak dotąd tylko jeden taki środek został dopuszczony do leczenia mięsaków.

Niniejsze badanie przeprowadzone na modelu szczurzym z wyciszonym genem TP53 zapewnia wgląd w ekspresję genów i ich szlaków w naczyniakomięsakach, co może przyczynić się do identyfikacji nowych celów molekularnych dla leków i w konsekwencji odkrywania nowych substancji terapeutycznych.
Co więcej, badanie demonstruje fakt, że rodzaj rozwijającego się mięsaka zależy od tła genetycznego, a także podkreśla wagę rozwijania kolejnych modeli podatności na zezłośliwienie w badaniu mięsaka.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić artykuł.

Nasz nowy artykuł o profilu ekspresji genów naczyniakomięsaka
Przewiń do góry