21. Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Podczas 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego członkowie naszego zespołu (Jędrzej Chrzanowski, Arkadiusz Michalak) zaprezentowali 3 prace w ramach dwóch sesji.

  • Porównanie dokładności pomiarów FREESTYLE LIBRE pierwszej i drugiej generacji w stosunku do glukometru u dzieci z cukrzycą typu 1 podczas obozów letnich
  • Poprawa przewidywania estymowanej wartości glikowanej hemoglobiny na podstawie zapisów ciągłego monitorowania glikemii
  • Wpływ długości zapisu ciągłego monitorowania glikemii na stabilność indeksów zmienności glikemii

Ponadto, prezentacja Jędrzeja Chrzanowskiego otrzymała 1. miejsce w ramach Sesji Młodych Naukowców. Wyniki zaprezentowane przez nasz zespół pokazują problemy z interpretacją ciągłego monitorowania glikemii i pozwalają lepiej wdrażać tę skomplikowaną metodę do praktyki klinicznej. Gratulujemy!

Książka abstraktów dostępna jest tutaj.

21. Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
Przewiń do góry